english
Copyrights: Perpetuum Plus, s.r.o. Created by: LookUp! s.r.o.
Perpetuum Plus, s.r.o.
Olivová 10, 949 01 Nitra
+421 907 750 507
www.perpetuumplus.sk
IČO: 45991685
DIČ: 2023175649

Zapísaná v OR OS Nitra, odd. SRO vložka č. 28187/N

Pravidlá ochrany osobných údajov